<

De beste thuisstudie aanbieders uit Nederland

Geld lenen voor je opleiding

Geld lenen doe je niet alleen voor consumptieve uitgaven als een nieuwe keuken, badkamer of leuke auto. Je hebt ook geld nodig om je studie mee te financieren. Dit geld kun je lenen op de commerciële markt. Dat is handig als je al wat ouder bent. Voor jonge mensen hanteert de Nederlandse overheid een gunstig leenstelsel. Alleen is daar ook wel het één en ander mee aan de hand.

Liever geen tussenjaar

Dit heeft alles te maken met de wijziging van dit stelsel die in september 2015 werd doorgevoerd. Studiefinanciering in de vorm van een beurs werd afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam het zogenaamde leenstelsel. De wijziging zorgde ervoor dat veel studenten zo snel mogelijk aan hun studie wilden beginnen, zolang zij nog voor de stelselwijziging konden instromen. Veel minder beginnende studenten namen in die periode een tussenjaar. Het gevolg was eerst een toename van het aantal instromende studenten, die gevolgd werd door een terugloop in studentenaantallen toen de wijziging werd doorgevoerd.

Doorstroming naar HBO stagneert

Volgens de minister van onderwijs is de instroom zich nu aan het herstellen. Toch zijn veel politici nog niet tevreden over het nieuwe leenstelsel. Met name studenten afkomstig uit het MBO durven niet met geleend geld door te studeren. Er is daarom nog steeds sprake van een stagnatie in de doorstroom naar het HBO. Sinds 2012 daalde het percentage bij deze doorstroming met 4 en zakte daarmee naar 42 procent. De gebrekkige doorstroming naar het HBO, kan ervoor zorgen dat studenten uit achtergestelde milieus gedwongen worden om in dat milieu te blijven hangen. Dit wordt gezien als ongewenst.

Kans op baan neemt toe

Studentenorganisaties waarschuwen in dit verband voor een toegenomen tweedeling in het onderwijs. In tegenstelling tot mensen die op havo- of vwo-niveau zijn opgeleid, durven de meeste MBO-ers niet te gaan studeren zonder basisbeurs. Toch nemen hun kansen op een goede baan langzamerhand toe. De economie trekt aan, dus er zijn steeds meer vakmensen nodig. Het geleende geld kan met een baan eenvoudig worden terugbetaald. Op politiek niveau wordt nagedacht hoe het lenen van geld ook voor MBO-leerlingen aantrekkelijk kan worden gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Choose a Rating