<

De beste thuisstudie aanbieders uit Nederland

Studie beleggen in olie

Het is nog niet zo lang geleden dat je met je keus voor beleggingen in grondstoffen altijd goed zat.
Met name olie sprong er bovenuit. Intussen is het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend.

Beleggen in grondstoffen afgeraden
Vooral in het komende jaar 2018 wordt beleggen in grondstoffen van meerdere kanten afgeraden.
Je kunt je daarbij natuurlijk wél afvragen of het niet juist kansen biedt als beleggers in grote getale
uit de grondstoffen stappen. In ieder geval blijkt de laatste tijd dat de prijzen van grondstoffen een
beetje stagneren. Leverden grondstoffen in ruwweg de eerste tien jaar van deze eeuw meer
rendement op dan traditionele beleggingen, sinds 2010 is dit eigenlijk omgekeerd.

Noorse Staatsfonds zet opvallende stap
Een opvallende stap van het Noorse Staatsfonds is tekenend voor de ontwikkeling. Dit fonds
beheert zo’n duizend miljard dollar aan gelden en belegde die tot nu toe op grote schaal in
oliebedrijven als Shell, ExxonMobil, BP, Total, Chevron en andere. Midden november 2017 maakte
het fonds de aankondiging wereldkundig op termijn uit deze beleggingen te willen stappen.

Het belang van olie- en gasinkomsten voor Noorwegen
Het is op het oog een wat vreemde stap, omdat het vermogen van dit Staatsfonds juist ontstaan is
uit de olie- en gaswinning in Noorwegen zelf. Toch is de stap heel begrijpelijk wanneer de dalende
olieprijzen in beschouwing worden genomen. De staatskas van Noorwegen is in de eerste plaats
grotendeels afhankelijk van de olie- en gaswinning in het land zelf. Daarnaast is ook de oude dag
van de Noren via dit Staatsfonds afhankelijk van de olieprijs. Gezien de ontwikkelingen op de
oliemarkt wordt de huidige beleggingsstrategie dan wat eenzijdig.

Risicospreiding of milieudiscussie
De aankondiging deed de waarde van de olie-aandelen geen goed. Logisch, want de
aankondiging voorspelt een verminderde vraag naar deze aandelen. Het Noorse Staatsfonds gaf
aan dat de stap voornamelijk wordt genomen met het oog op risicospreiding. De milieudiscussie
vormt slechts een achtergronddecor. Mogelijk is de stap van het Staatsfonds een bijzonder geval.

Het Nederlandse ABP pensioenfonds gaf te kennen de olieaandelen nog steeds als geschikt
beleggingsobject te blijven beschouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Choose a Rating